Çerez Örnek
canlı destek

Tarafsızlık, Bağımsızlık ve Gizlilik Bildirgesi

  • E.Ü. Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kısaca=TOTEM), vermiş olduğu tüm analiz hizmetlerinin tarafsız olarak yürütülmesinden sorumludur. Kararları ve faaliyetleri etkileyecek her türlü ticari, mali, idari ve diğer baskılardan uzak bir yapı oluşturulmuştur. TOTEM,  tarafsızlığın korunması amacı ile tüm personelinden Gizlilik ve Tarafsızlık Beyannamesini almıştır.
  • TOTEM, Yönetim Kurulu ve personeli, yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticarî, malî ve diğer iç ve dış baskılara izin vermez ve bu baskıların etkilerden uzak durmasını sağlayan düzenlemelere sahiptir. 
  • TOTEM, muayene ve uygunluk değerlendirme işlemleri sırasında edindiği bilgilerin gizliliğinin korunacağını “Gizlilik Politikası” ile güvence altına almıştır
  • Test ve  değerlendirme hizmetleri sunulan tüm özel sektör ve kamuda faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere ait; sunulan hizmetler esnasında elde edilen tüm bilgi, veri ve belgeler, yetkili kurum(lar) ve akreditasyon kurum(lar)ının faaliyetleri için talep ettikleri kısmı haricinde, hak sahibinin yazılı izni olmaksızın hiçbir amaç için 3. taraflara verilemez veya kamuya açık mecralarda yayınlanamaz. 
  • Hizmet sunulan gerçek ve tüzel kişilere ait bilgi, veri ve belgelerin gizliliği, TOTEM Yönetim Kurulunun sorumluluğu altındadır ve müşterinin sırrı olarak muhafaza edilir.
  • Yasal otorite tarafından istendiğinde, eğer yasal olarak bildirimi yasaklanmadıysa, müşteriye yasal otoriteye verdiği bilgilerle ilgili bildirim yapar.
  • TOTEM, sürekli olarak  kendi tarafsızlığı ve bağımsızlığının sağlanması ve yürütülmesi için olası riskleri değerlendirir. Bu değerlendirme, faaliyetlerinden, ilişkilerinden ya da personel ilişkilerinden kaynaklanan riskleri içerir.  Tarafsızlık için bir risk tespit edilirse, TOTEM, böyle riski ortadan kaldırır veya en aza indirir.
  • TOTEM,  bağımsızlık, yeterlilik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmasıyla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmaz. 
  • TOTEM ile, denetim, test ve uygunluk değerlendirme hizmetleri sunulan tüm gerçek ve tüzel kişiler ve sektörler arasında, sunulan hizmet kapsamı dışında, hiçbir koşulda ticari bir ilişki bulunmamaktadır ve bulunmayacaktır. Hizmet verilen sektörler ve sektördeki mevcut/potansiyel müşterilerle tarafsızlığı tehdit edebilecek her türlü ticari ilişki, titizlikle araştırılmakta, tarafsızlığa aykırı bir durumda Yönetim Kurulu tarafından her türlü tedbir alınmaktadır. 
  • İtiraz, şikâyet ve uyuşmazlıklar, TOTEM sorumluluk ve güvencesiyle karara bağlanır ve müşterilerinin memnuniyetini sağlanır. Şikâyet ve itirazın geçerli kılınmasına yönelik olarak tüm bilgilerin toplanmasından ve doğrulanmasından ve sürecin tamamının yürütülmesinden TOTEM bu taahhüt aracılığı ile tümüyle sorumludur.

Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ