VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi | 25-29 Ağustos 2015

VII. Bahçe Bitkileri Kongresi

Ülkemizde tarım sektörü içerisinde Bahçe Bitkileri gerek üretim gerekse ticari yönden en büyük alt sektörlerden biridir. Bahçe Bitkileri içerisinde yer alan meyvecilik, sebzecilik, bağcılık ve süs bitkileri konularında dünyadaki gelişmeler ve pazar istekleri doğrultusunda yeni çeşitlerin ve modern yetiştirme tekniklerinin kullanımı hızla artmaktadır. Bunun sonucu olarak dünya pazarlarında ürünlerimizin aldığı pay da aratarak önemli bir kaynak ülke ekonomisine kazandırılmaktadır. Bu kapsamda bahçe bitkileri alanındaki mevcut sorunların çözüme kavuşturulmasında, çağdaş bilim ve teknolojinin ışığında, ülkemiz koşullarında kısa, orta ve uzun süreçli politikalara yönelik bilimsel araştırmaların yapılması gerekmektedir. Bu araştırma sonuçlarının ilgililere duyurulması ve uygulamaya aktarılması çözüm sürecinin son aşamasını oluşturmaktadır. Diğer yandan bahçe bitkileri sektörü içerisinde yer alan tüm birey, kurum ve kuruluşların arasındaki işbirliğinin de geliştirmesi bu sürecin daha sağlıklı yürütülmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu düşünceden hareketle, Türkiye Ulusal Bahçe Bitkileri Kongreleri Üniversitelerimizin Bahçe Bitkileri Bölümlerince düzenlenmektedir. İlki 1992 yılında İzmir'de düzenlenen kongremiz her 4 yılda bir farklı Üniversitelerce gerçekleştirilmiştir. Harran Üniversitesinde gerçekleştirilen Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresine katılan katılımcıların teveccühleri ile Türkiye VII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi'nin 25-29 Ağustos 2015 tarihleri arasında Çanakkale'de düzenlenmesine karar verilmiştir. 2015 yılı aynı zamanda Çanakkale Deniz Savaşlarının 100. Yılıdır. Kongremizin Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun önsözü olan ve dünyanın tüm mazlum ülkelerinin kendi ülkelerinin bağımsızlığı için örnek aldığı bu savaşların anısına düzenlenmesi bizler için ayrı bir sevinç ve gurur nedeni olmaktadır. 

Bu kongre ile konu uzmanları arasında bilgi alış – verişi sağlama, mevcut bilgileri sektörde yer alan kişi ve kuruluşlara aktarma, sektörün sorunlarına çözüm sağlayacak politikaları belirleme ve saptanan hedefler doğrultusunda yeni araştırma programları oluşturma gibi somut sonuçların elde edilmesi beklenmektedir. 

Saygılarımızla
Kongre Düzenleme Kurulu

Detaylı bilgi ve kongre katılım için www.babikon2015.org