Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk, Fidancılık Fuarı - 8-10 Ocak 2015 Istanbul

Tarımda bitkisel ürünün nitelik ve niceliğini belirleyen en önemli girdilerden biri olan tohum, gıda zincirinin ilk halkası, biyolojik ve kültürel çeşitliliğin ise yapısal göstergesi olarak ülkelerin tarım sektörleri için stratejik öneme sahiptir. Dünya nüfusundaki artış ile ticari bir değer haline dönüşen tohum, insan yaşamının devamını sağlayan ve temel ihtiyaçlarının karşılanmasında başvurulan canlı kaynakları içeren doğal bir zenginliktir. Günümüzde tohum, bitkisel üretimde ulaşılabilecek verim üst sınırını doğrudan, üretim sürecinde kullanılan diğer tüm girdilerin verimlilik düzeylerini ise dolaylı yoldan etkileyen sadece tarımsal bir girdi değil, aynı zamanda teknoloji kullanılarak elde edilen ve yüksek gelir getiren ekonomik değere sahip bir üründür.

Teknolojik tohum kavramı, son 40 yılda çok hızlı bir gelişim göstermiştir. Klasik bitki ıslahı sonucu tohumlara kazandırılan özellikler, ardından uygulamaya aktarılan F1 hibrid teknolojisi, tohum kavramını geliştirmiştir. Bu gelişmelerle birlikte dezenfeksiyon uygulaması gibi tohumların kalitesini iyileştirecek uygulamalar ve kalibrasyon, kaplama, ön çimlendirme uygulamaları gibi performans özelliklerinde iyileştirmeler sağlayacak tekniklerin kullanımı, tohumu gerçek anlamda teknolojik bir ürün haline getirmiştir.

Ülkemizde tohumculuk sektörünün gelişimi, daha önceleri kamu tarafından belirlenen tohum fiyatlarının serbest bırakılması, tohum ithalatına izin verilmesi, sektörün meslek kuruluşu olarak örgütlenmesi, tohumculuk yatırımlarının teşvik edilmesi ile başlamıştır.  Sektörün gelişimine yön veren “Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun” ve “Tohumculuk Kanunu”dur. Özellikle Tohumculuk Kanunu ile sektör daha iyi bir şekilde organize olmuş, Türkiye Tohumcular Birliği ve bu Birliğe bağlı alt birlikler kurulmuştur.

Türkiye Tohumcular Birliği’nin sektöre ilişkin hedefi, tohum üretimindeki artış, kaliteli tohum elde edilmesi, ürün çeşitlendirilmesi, yurtiçi pazardaki talebin karşılanması ile dünya pazarlarında önemli bir paya sahip ve rekabet gücü olan bir sektör yaratılmasıdır. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için Bakanlık politikaları ve özel sektör kamu işbirliği son derece önemlidir.

Ülkemiz tohumluk üretimi tohumcularımızın gayretli çalışmaları yanında, Bakanlığımızın da verdiği destekler ile 2002 yılında 145 Bin ton olan tohum üretimimiz 2012 yılında 647 Bin tona ulaşmıştır. Yine Tohum ihracatımız ise aynı dönemde beş kat artarak 121 Milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışlar ile Türkiye sadece bölgesinde değil dünyada da önemli bir tohum üretim merkezi olma yolundadır.

Türkiye Tohumcular Birliği’nin işbirliği ile 08-10 Ocak 2015 tarihlerinde beşincisi İstanbul Fuar Merkez’inde düzenlenecek olan Türkiye Tohum Teknolojileri Tohumculuk, Fide, Fidancılık ve Teknolojileri Fuarı, yurtiçi ve yurtdışındaki tüm paydaşları ve ilgi duyanları bir araya getirecektir. Fuar, sektörde arz ve talebi buluşturan ve yeni pazarlara açılım sağlayan bir organizasyon olarak hem düzenlendiği İstanbul şehri için hem de ülkemiz ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.

Türkiye Tohumcular Birliğinin düzenlediği bu fuar Türkiye’deki tohumculuk sektörü için önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Fuar, Sektör hedeflerinin gerçekleştirilmesi bağlamında sektör paydaşları arasında iletişim ve işbirliğinin sağlanmasına yardımcı olacaktır. Fuara katılım sağlayan sektör temsilcilerine teşekkür eder, fuarın ülkemiz için tohumculuk sektörüne hayırlı olmasını dilerim.

Mehmet Mehdi EKER
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız..