Avrupa Birliği Aktif İşgücü Programları Projesi - Tohum Bilimi ve Teknolojisi Kursları

Merkezimiz tarafından yürütülen AB ve İŞKUR destekli "İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması Projesi" kapsamında 3 Dönem kurs düzenlenmiştir.

Her bir dönemde 25 olmak üzere toplam 75 kursiyerin katıldığı bu kurslarda, kursiyerlere 250 saatlik Tohum Bilimi ve Teknoloji Alanlarında yoğunlaştırılmış teorik ve pratik eğitim verilmiştir.

Her bir kurs sonunda bir sınav yapılmış ve başarı durumlarına göre katılımcılara başarı ve katılım belgesi verilmiştir.

Ayrıca herbir kursun sonunda 5 günlük birer teknik gezi düzenlenmiş, kursiyerlerin sektörle yakın temas kurmaları sağlanmıştır.

Projemize konu olan kurslarımız 2005 Aralık ayında, Projemizde 2006 Yılı içinde başarılı bir şekilde sona ermiştir.