Avrupa Birliği ve İŞKUR Desteğinde Gerçekleşen "Aktif İşgücü Programları Projesi"

Merkezimiz tarafından 2005-2006 yılları içersinde yürütülen ve Avrupa Birliği ve İŞKUR tarafından desteklenen "Yeni Fırsatlar Hibe Planı" kapsamında gerçekleşen "İşsiz Ziraat Mühendislerinin Tohumculuk Sektörüne Kazandırılması" konulu projemiz ile Tohumculuk sektöründe faaliyet göstermekte olan özel sektör kuruluşlarının arzuladığı, ancak bulmakta zorlandığı eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.

Bu amaca yönelik olarak 3 dönem kurs ve teknik gezi düzenlemiştir. Projenin mühendislerimize yeni iş imkanı sağlayacak olması yanında, projede katılımcıların bireysel ya da çok ortaklı girişimler ile kendi işlerini kurabilmeleri için gereken bilginin aktarılmasına çalışılmıştır. E.Ü. Ziraat Fakültesi ortaklığında yürüttüğümüz bu proje, 08 Kasım 2006 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak resmen yürürlüğe giren Tohumculuk Yasası'nda öngörülen sektörün uzman eleman gereksinimi açısından tam zamanında devreye girmiştir.