Organik Tarım Koşullarına Uygun Soya ve Fasulye Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Araştırmalar

Untitled Document

PROJE NO: 2005 TTUM 001

PROJE YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Hasan SEPETOĞLU

Dr. Emre İLKER

Dr. Adem GÖKÇÖL

Zir. Yük. Müh. Özgür TATAR

Bu araştırmada, bazı soya ve kuru fasulye çeşitlerinin ana ürün olarak konvansiyonel ve organik tarım koşullarına uyum yetenekleri, verim ve verim öğeleri çerçevesinde incelenmiştir. Çalışmada gerçekleştirilen tarla denemeleri İzmir-Bornova koşullarında, 2007-2008 yıllarında, beş farklı soya ve dört oturak tip fasulye çeşitleri ile yürütülmüştür. Konvansiyonel ve organik koşullarda yetiştirilen bitkilerde bitki boyu, ilk bakla yüksekliği, dal sayışı, bitkide bakla sayışı, baklada tane sayışı, soyada yüz tane ağırlığı ve tane verimi değerleri tespit edilerek karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. İki yıl ve çeşit ortalamaları üzerinden soyada konvansiyonel koşullarda 294,4 kg/da verim elde edilirken, organik tarım koşullarında 226,8 kg/da, fasulyede ise konvansiyonelde 66,7 kg/da ve organik koşullarda 57,27 kg/da tane verimi elde edilmiştir. Soya genotipleri içerişinde Nova çeşidinin konvansiyonel koşullara ve başta Umut olmak üzere S4240 çeşidinin de organik koşullara daha elverişli olduğu belirlenmiştir. Fasulye denmelerinde her iki tarım sisteminde de Türkiye verim ortalamasının altında değerler elde edildiği, ancak Strike isimli çeşidin diğer çeşitlere oranla her iki koşulda da en yüksek verim potansiyelinin olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Soya, kuru fasulye, adaptasyon, organik tarım, konvansiyonel tarım