Tohumculuk Sektörünün Enformasyon Teknolojilerinden Yararlandırılması Üzerine Araştırmalar

PROJE NO: 2002 TTUM 001

PROJE YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

ARAŞTIRMACILAR

Dr. Adem GÖKÇÖL

Dr. Emre İLKER

Yrd. Doç. Dr. Süleyman KAVAK

Dr. Berna TÜRKEKUL

Bu çalışma ile tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren Türk kamu ve özel sektör kuruluşlarının enformasyon teknolojilerinden daha iyi yararlanması amaçlanmıştır. Bunun yanında Türk araştırıcılar tarafından tarımsal araştırmalarda yaygın olarak kullanılmakta olan ve ihtiyaç duyulan bir çok istatistik analizin yapılabildiği TARİST istatistik paket programının MS. Windows uyumlu bir versiyonu geliştirilmiş ve araştırıcıların kullanımına sunulmuştur.

Anahtar sözcükler:  Tohumculuk, Internet, İstatistik analiz, Tarımsal biyoteknoloji, Enformasyon teknolojileri.