Buğday Islahında Korelatif Cevaplardan Yararlanma Tekniği Üzerine Bir Araştırma

PROJE NO: 2003 TTAM 001

PROJE YÖNETİCİSİ

Prof. Dr. Nazimi AÇIKGÖZ

ARAŞTIRMACILAR

Dr. Adem GÖKÇÖL 

Bu çalışma ile makarnalık buğday ıslah programlarında korelatif cevaplardan yararlanma olanaklarının tespiti amaçlanmıştır. İki durum buğdayı melezinde verim ve verimle ilgili yedi karakter incelenmiş ve bunlardan fenotipik ve genotipik varyanslar, kalıtım dereceleri, kantitatif karakterler arası genetik korelasyonlar ve F2 generasyonunda beklene n direkt kazançlar ile F3 generasyonunda gerçekleşen doğrudan genetik kazançlar ve korelatif cevaplar elde edilmiştir. Tüm bu gözlemlerden sonra, makarnalık buğdayda erken generasyonlarda yapılacak seleksiyonlarda, verimin kardeş sayısı üzerinden korelatif cevabi ile desteklenebileceği bulunmuştur. Bu çalışma söz konusu durumlar için bir örnek oluşturmaktadır. Bu araştırma 2002-2003 ve 2003- 2004 Sezonunda Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme tarlalarında yürütülmüştür.

Anahtar sözcükler:   Kalitim Derecesi, Korelasyon, Korelatif Cevap