Yayınlar

Untitled Document
Türkiye 1. Tohumculuk Kongresi Bildiri Kitabı Biyolojik Araştırmaların Bilgisayarda Değerlendirilmeleri Tohum Bilimi ve Teknolojisi Cilt 1 ve Cilt 2
11- 13 Eylül 2002, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bornova-İZMİR 2004 TOTEM, Bornova-İZMİR 2005 TOTEM, Bornova-İZMİR