Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Tohumluk Bilim ve Teknolojisi Yüksek Lisans programı açıldı.

alt
Untitled Document

Bugün sadece bitkisel üretimde girdi olmanın ötesinde bir değere sahip olan tohum ve fide, dünya ekonomisinde önemli yer tutan sektörün ana materyali konumundadır. Nitekim, dünyada kullanılan tohumun 50 milyar $’ın üzerinde olması ve uluslararası tohum ticaretinin 9 milyar $’lık bir değere ulaşması, bu sektörün dünyada endüstrileştiğinin göstergesidir. Özellikle son yıllardaki teknolojik gelişmeler ile bilgi ve anlayış düzeyindeyi değişimler, bu sektörün ilerlemesine hız katmış ve rekabet seviyelerini yükseltmiştir.
Bu rekabet ortamında tohum ve fide sektörümüzün sürekliliği; sermaye yapılarında sağlanacak iyileştirmeler yanında sektörün teknik yönden desteklenmesini beraberinde getirmektedir. Bu da sektörün portfoyünde rekabet edebilecek nitelik ve kalitede ürün varlığı, ileri teknolojilerin uygulamaya aktarılması yanısıra eğitilmiş insan gücünün sağlanması ile mümkündür. Dünya tohumculuk ticaretinin hızla büyümeye devam ettiği günümüzde bu alanda söz sahibi ülkelerden biri haline gelinmesi;  üniversite, kamu ve özel sektör araştırmalarının birlikte götürülmesi gerekliliğini daha belirgin hale getirmiştir. Tohumluk ticaretinde lider konumdaki ülkelere bakıldığında tohum sektörüne yönelik lisansüstü programların uzun yıllardır varlığı dikkati çekmektedir. Bu programlarla sektörün ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar gerçekleştirilerek ve sektörün ihtiyaç duyduğu alanda eğitilmiş insan yetiştirilerek sektörün gelişmesine katkıda bulunulmaktadır. Ülkemizde ise tohum sektörünün sahip olduğu potansiyeli ileriye götürecek lisansüstü programların bulunmaması büyük bir eksikliktir. Bu noktadan hareketle Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Ziraat Fakültesi’nin ilgili bölümleri ve Mühendislik Fakültesi’nin Biyomühendislik Bölümü’nün destekleriyle çok disiplinli ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programı hayata geçirilmiştir. Program, “Üretim ve Teknoloji” ile “Çeşit Geliştirme” olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Bu program kapsamında, farklı uzmanlık alanlarına sahip öğretim üyelerinin vereceği dersler ve yürütülecek projelerle tohum sektörünün ihtiyaç duyduğu alanlarda yeterli bilgi ve birikime sahip bireylerin yetiştirilmesi ve sektörün sorunlarına çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda Üniversitemizde 1999 yılında kurulmuş olan Türkiye’nin ilk ‘’Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin’’ varlığı ve bu merkezin güçlü laboratuvar ve ekipman alt yapısının lisansüstü araştırmalara açık olması da önemli ayrıcalıklardır. 
Türkiye’de ilk olan çok disiplinli ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programının hedeflediği başarılara ulaşması, ıslah ve tohumluk üretim - pazarlamasında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların destekleriyle hız kazanacaktır. ‘’Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi’’ yüksek lisans programı Ocak, 2013 itibariyle öğrenci almaya başlayacaktır.  Hedeflenen öğrenci kitlesi, kamu veya özel sektörde tohumluk ıslah ve üretimi alanında çalışan veya çalışmak isteyen kişilerdir.

                               Prof. Dr. Hülya İLBİ
Tohumluk Bilimi ve Teknolojisi
Ana Bilim Dalı Başkanı

Konuyla İlgili Linkler