Logo

Ülkemiz tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve dünya tohumculuğu ile entegre olabilmesi için gerekli uygulamaları, araştırmaları yapmak ve gerekli eğitim hizmetlerini sunmak amacıyla 1998 yılında Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TOTEM) adı altında kurulan Merkezimiz, 2002 yılına kadar gerekli altyapılarını tamamlamış ve kuruluşundan bu yana spesifik bazı tohum testlerinde uzmanlaşmış konuma gelmiştir. Hedefimiz, uzmanlaşmaya, yeni ve ileri teknolojileri izlemeye devam ederek bunların uygulanabilirliklerini sağlamaktır.

Amaç yönünde, aşağıdaki temel görevleri yerine getirir.

• Ülkemiz tohumculuk sektörü için gerek duyulan araştırmalarıyapmak.

• Tohumculuk konusunda Yüksek Lisans ve Doktara çalışmalari yapacak personele bu olanakları sağlamak.

• Tohumculuk konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

• Ülkemiz tohumculuğunun gelişmesi için, tohumculukla uğraşan uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

• Arastırma sonuçlarını, tohumculukla ugraşan kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

• Tohumculukla uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diger ülkelerden katılacak personele zaman zaman kurs ve seminerler düzenlemek.

Yönetim Bölümü : Yönetim Ofisi, Depolar. 
Laboratuar Bölümü : Fiziksel Analiz Laboratuarı, Özel Analiz Laboratuarı, Tohum Patolojisi Laboratuarı, Iklim Odası, Çimlendirme Odası.