Logo

Amaç yönünde, aşağıdaki temel görevleri yerine getirir.

• Ülkemiz tohumculuk sektörü için gerek duyulan araştırmalarıyapmak.

• Tohumculuk konusunda Yüksek Lisans ve Doktara çalışmalari yapacak personele bu olanakları sağlamak.

• Tohumculuk konusunda çalışan kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliği yapmak, bu sektörün sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

• Ülkemiz tohumculuğunun gelişmesi için, tohumculukla uğraşan uluslararası ve ulusal kuruluşlarla işbirliğine gitmek.

• Arastırma sonuçlarını, tohumculukla ugraşan kamu ve özel sektörde çalışan araştırıcılara duyurmak ve bilgilendirmek üzere ulusal ve uluslararası sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılar düzenlemek.

• Tohumculukla uğraşan kamu ve özel sektörde çalışan ve konuya ilgi duyanlar ile diger ülkelerden katılacak personele zaman zaman kurs ve seminerler düzenlemek.