Logo
Yönetim Bölümü : Yönetim Ofisi, Depolar. 
Laboratuar Bölümü : Fiziksel Analiz Laboratuarı, Özel Analiz Laboratuarı, Tohum Patolojisi Laboratuarı, Iklim Odası, Çimlendirme Odası.